blog o hunie

huna Serge Kahili King co to jest huna

Czym jest HUNA?

Serge King wyjaśnia szczegółowo pojęcie Huny, rozpatrując przy tym poszczególne jej elementy i zwracając uwagę na siły, które zadecydowały o ukształtowaniu się tej nauki. Można więc powiedzieć, że jest to pewien sposób życia utworzony pod wpływem polinezyjskiej filozofii, którego największa wartość polega na tym, że nadaje się całkowicie do zastosowanie we współczesnym życiu.

Huna bazuje na siedmiu zasadach, które znajdują swoje przełożenie w różnych obszarach rzeczywistości. Wystarczy wspomnieć, że każda zasada Huny w równym stopniu odnosi się do prawidłowości rządzących światem przyrody, jak i do życia ludzi. Można je odnaleźć w przysłowiach i mądrościach ludowych. Wydaje się, że każdy skrawek hawajskiej ziemi jest przepełniony ich mądrością i nauką z nich płynącą.

Huna uczy przede wszystkim tego, jak zmieniać siebie w świadomy sposób po to, by móc zmienić swoje doświadczenia. Wiedza ta pozwala spojrzeć na nasze życie z zupełnie odmiennej perspektywy niż dotychczas. Czyni bowiem z nas ludzi odpowiedzialnych za jego kształtowanie i uświadamia nam, jak olbrzymia moc spoczywa w naszych dłoniach.

W głębi każdego z nas drzemie przecież siła twórcza, o której istnieniu zazwyczaj nie mamy pojęcia. Huna wskazuje nam, jak z nią postępować i w jaki sposób zrobić z niej użytek do tworzenia lepszego i szczęśliwszego życia. Jedynym warunkiem jest zmiana naszych – niekiedy ograniczających- przekonań i odrzucenie tego, co w naszej świadomości nie należy do nas.

Ta nauka pokazuje ścieżkę transformacji życia i planety, jaka może dokonać się dzięki sile naszego umysłu.

Zapraszamy na nasz blog o hunie